Künye

İMTİYAZ SAHİBİ 
Mehmet MERCANOĞLU
 
EDİTÖRLER 
İlhami Kaçan
Zeynel Aktoprak
Meryem Başak

YORUM VE SİSTEM YÖNETİMİ 
Ahmet Denizci
Ebubekir Kaplan
Zeynep Gündoğan